ساعت دیواری +گارانتی تحویل و برگشت+ تامین قطعات

ساعت دیواری-خرید ساعت دیواری-فروشگاه ساعت دیواری کلاک استودیو

 

ساعت دیواری فانتزی ساعت دیواری کلاسیک

ساعت دیواری فانتزی آناهیتا

جنس :پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:30 *30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری فانتزی بهدیس

جنس :پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:30 *30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:39000 تومان

ساعت دیواری برای اتاق بچه ساعت دیواری برای اتاق خواب

ساعت دیواری بازی پو

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری قلب

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:39000 تومان

 

 

ساعت دیواری جردن ساعت دیواری پانا نگینی

ساعت دیواری جردن

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 130* 85

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:79000 تومان

ساعت دیواری پانا نگین دار

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 80* 50

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:57000 تومان

ساعت دیواری دیبا ساعت دیواری بهار

ساعت دیواری دیبا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:90* 60

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری بهار

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:70 * 40

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:49000 تومان

 

 

ساعت دیواری قو ساعت دیواری نسیم

ساعت دیواری قو

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:41000 تومان

ساعت دیواری نسیم

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 80* 90

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:42000 تومان

ساعت دیواری شمس ساعت دیواری پرواز

ساعت دیواری شمس

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:49000 تومان

ساعت دیواری پرواز مشکی

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 28 * 28

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:39000 تومان

 

 

ساعت دیواری فرشته ساعت دیواری لاو

ساعت دیواری فرشته

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:54000 تومان

ساعت دیواری لاو

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 40

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری رویا ساعت دیواری پاییز

ساعت دیواری رویا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:60 * 40

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:53000 تومان

ساعت دیواری پاییز

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:39000 تومان

 

ساعت دیواری اسب ساعت دیواری قطره

ساعت دیواری اسب

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 60

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:42000 تومان

ساعت دیواری قطره

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:49000 تومان

ساعت دیواری پرنده ساعت دیواری منظومه

ساعت دیواری پرنده

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 28 * 28

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:37000 تومان

ساعت دیواری منظومه

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 50

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:56000 تومان

 

 

ساعت دیواری ویکتوریا ساعت دیواری پارتا

ساعت دیواری ویکتوریا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 45 * 25

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:33000 تومان

ساعت دیواری پارتا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری آدونیس ساعت دیواری شیفته

ساعت دیواری آدونیس

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 28 * 28

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری شیفته

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 35 * 35

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:37000 تومان

 

 

ساعت دیواری موژان ساعت دیواری شراره

ساعت دیواری موژان

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 40 * 60

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری شراره

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 40 * 20

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری آتوسا ساعت دیواری شیده

ساعت دیواری آتوسا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری شیده

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 100 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:43000 تومان

 

ساعت دیواری پنجره ساعت دیواری چهارضلعی

ساعت دیواری پنجره

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 100 * 100

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:75000 تومان

ساعت دیواری چهار ضلعی

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 50 * 50

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری تارادیس ساعت دیواری آرمان

ساعت دیواری تارادیس

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 60 * 65

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:61000 تومان

ساعت دیواری آرمان

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 50 * 60

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:40000 تومان

 

ساعت دیواری رقص عشق ساعت دیواری دل

ساعت دیواری رقص عشق

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 70 * 80

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:75000 تومان

ساعت دیواری دل

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 100

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:42000 تومان

ساعت دیواری فرگل ساعت دیواری آینه ای حروف

ساعت دیواری فرگل

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری آینه ای حروف

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 50 * 42

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:59000 تومان

 

 

ساعت دیواری پروانه نگینی مشکی ساعت دیواری نیکا

ساعت دیواری پروانه نگینی مشکی

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 28* 28

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:39000 تومان

ساعت دیواری نیکا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:35000 تومان

ساعت دیواری بهرنگ ساعت دیواری آیسانا

ساعت دیواری بهرنگ

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 50 * 50

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری آیسانا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:37000 تومان

 

ساعت دیواری دلکش ساعت دیواری اوربیت

ساعت دیواری دلکش

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز:  60 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

 قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری اوربیت

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:30000 تومان

ساعت دیواری بهرنگ ساعت دیواری آیسانا

ساعت دیواری بهرنگ

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 50 * 50

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:45000 تومان

ساعت دیواری آیسانا

جنس: پلکسی گلاس تایوانی درجه 1

سایز: 30 * 30

گارانتی تحویل + گارانتی برگشت + سی دی آموزشی + جعبه چوبی

قیمت:37000 تومان

 

خرید عمده ساعت دیواری

یکی از امکانات مهمی که در سایت ساعت دیواری کلاک استودیو وجود دارد این است که ساعت دیواری ها را با شرایط خاصی می توانید به صورت عمده خرید نموده تا قیمت آن به صورت همکاری حساب گردد.

خرید اینترنتی ساعت دیواری به صورت عمده

 

ارگانها و یا ساز مان هایی که می خواهند ساعت دیواری با طرح هایی خاص و یا لوگوی خاص داشته باشند می توانند با فروشگاه تماس بگیرند تا با هماهنگی ساعت دیواری های مورد نظر آن ها تهیه گردد.

خرید عمده ساعت دیواری

 

مزیت خرید ساعت دیواری از فروشگاه ما این است که ما خود تولید کننده ساعت دیواری بوده و مستقیم و بدون واسطه ساعت دیواری های خود را خرید نمایید. و دیگر اینکه فروشگاه کلاک استودیو یکی از شاخه های فروشگاه اینترنتی تک سبد است که دارای نماد اعتماد ملی است و بنا براین شما با خیال راحت و اطمینان می توانید خرید عمده ساعت دیواری را در آن انجام داده و در همه مراحل خرید خود را پیگیری نمایید.

 

 

تلفن تماس و پشتیبانی

 

در صورت هر گونه سوال و یا نیاز به راهنمایی با ما تماس بگیرید تا با اطلاع کامل خرید خود را انجام دهید.

سوال های متداول در مورد خرید اینترنتی ساعت دیواری

اگر شما هم قبل ازخرید می خواهید اطلاعات کاملی از خرید اینترنتی و پستی ساعت دیواری داشته باشید با ما در بخش سوالات متداول همراه شوید در این بخش سوالات اصلی شما در مورد ساعت دیواری ها را پاسخ می دهیم.

 

جنس ساعت دیواری ها از چیست ؟ ساعت دیواری ها از جنس پلکسی گلاس هستند که نوعی پلاستیک فشرده است که از لحاظ ظاهری همانند شیشه درخشان است و به راحتی می توان تمیز نمود و یا حتی شست

 

آیا پلکسی گلاس دارای کیفیت های مختلفی است ؟ بله ، جنس پلکسی گلاس دارای کیفیت های مختلفی است که در فروشگاه کلاک استودیو از بهترین جنس استفاده می شود

 

ساعت دیواری های پلکسی گلاس چگونه بر روی دیواری نصب می شوند ؟ قسمتی که موتور و عقربه بر روی آن قرار دارد با میخ و سایر قسمت ها با چسب دو طرفه بر روی دیواری می چسبد.

 

خرید اینترنتی این ساعت دیواری ها به چه صورتی انجام می شود ؟ بعد از اینکه انواع ساعت دیواری ها را در فروشگاه ساعت دیواری کلاک استودیو مشاهده نمودید یکی از آن ها را انتخاب نمایید و بر روی دکمه خرید پستی کلیک نمایید و سپس اطلاعات لازم را تکمیل نمایید.اگر در مورد رنگ و سایز درخواستی دارید حتما در قسمت پیغام ذکر نمایید.بعد از اینکه سفارش تکمیل شد یک شناسه سفارش دریافت می نمایید که با 14 شروع می شود.این شناسه را نزد خود نگه دارید تا در همه مراحل بتوانید خرید خود را پیگیری کنید.

 

آیا توانیم به صورت تلفنی سفارش خرید ساعت دیواری را ثبت نماییم ؟ بله ، می توانید با شماره 03134418533 از ساعت 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر تماس گرفته تا همکاران ما سفارش شما را دریافت نمایند

 

اگر بعد از دریافت ساعت دیواری و باز کردن جعبه اشکال و یا نقصی در ساعت دیواری وجود داشت چه باید کرد ؟ اصلا نگران نباشید در صورت این اتفاق حتما با ما تماس بگیرید تا اشکال و نقص ساعت دیواری شما بر طرف گردد

 

هزینه ساعت دیواری را چگونه و چه زمانی باید پرداخت کرد ؟ بعد از اینکه ساعت دیواری شما آماده گردد به آدرس شما ارسال می گردد و بعد از اینکه دریافت کردید هزینه آن را به مامور پست پرداخت می نمایید. اگر امکان گذاشتن هزینه در محل دریافت وجود ندارد می توانید هزینه را پس از سفارش و با هماهنگی با فروشگاه به حساب فروشگاه واریز نمایید تا برای شما ارسال گردد.

 

در هنگام نصب به چه نکاتی باید توجه کرد؟ اولا قبل از اینکه ساعت دیواری را نصب نمایید روکش ضد خش موجود بر روی ساعت دیواری را از روی آن جدا نمایید. ساعت دیواری جنس پلکسی گلاس شکننده است بنا براین با دقت با آن بر خورد نمایید. بعد از اینکه روکش ضد خش را برداشتید یک بار آن را روی زمین بچینید تا هنگام چیدن آن بر روی دیواری مشکلی نداشته باشید. اگر چسب دو طرفه پشت قطعات کم است خودتان از ابزار فروشی ها تهیه نمایید تا از روی دیواری نیفتد.

 

مزایای خرید از فروشگاه کلاک استودیو چیست؟ فروشگاه کلاک استودیو از شاخه های فروشگاه با سابقه و معتبر تک سبد است که دارای نماد اعتماد ملی از وزارت صنعت و معدن است بنا براین بی هیچ نگرانی می توانی از فروشگاه خرید نقدی و یا پستی نمایید. دیگر اینکه ساعت دیواری شما دارای گارانتی تعویض و برگشت است که خیال شما را از هر نظر آسوده می سازد. ساعت دیواری ها از بهترین جنس پلکسی گلاس تهیه شده است و موتور آن نیز روانگرد بدون صداست. به همراه ساعت دیواری برای شما یک جعبه چوبی رایگان و زیبا ارسال می گردد.ما بدون واسطه ساعت دیواری ها را در کارگاههای فروشگاه تولید و عرضه می نماییم.

 

 

تلفن تماس و پشتیبانی

 خرید ساعت دیواری فروشگاه اینترنتی تک سبد

 

 

اگر هر نوع سوال دیگری دارید که در این بخش جواب شما وجود ندارد بلافاصله با تماس بگیرید تا همکاران ما به سوال های شما پاسخ دهند.

با تشکر

فروشگاه ساعت دیواری کلاک استودیو

ساعت دیواری چوبی

این روزها خرید ساعت دیواری های چوبی نیز خیلی باب شده است در همین جهت فروشگاه ساعت دیواری کلاک استودیو چندین نوع ساعت دیواری چوبی را با طرح هایی زیبا عرضه کرده است.

 

ساعت دیواری های چوبی موجود در سایت از جنس ام دی اف بوده و قابلیت برش یه سایز های مختلف را دارا می باشد بنا براین می توانید بر مکان مورد نظر ساعت دیواری خود را انتخاب نمایید.

 

شما هم با خیال راحت از فروشگاه ساعت دیواری کلاک استودیو ساعت دیواری چوبی خود را خرید نمایید تا هر چه سریع تر به آدرس پستی شما ارسال گردد.

 

آیا می دانید خرید از فروشگاه ساعت دیواری کلاک استودیو چه مزایایی دارد؟

  • گارانتی تعویض و برگشت تا هفت روز
  • گارانتی تحویل
  • سی دی آموزش نصب
  • روکش ضد خش
  • استفاده از بهترین جنس پلکسی گلاس
  • پاسخگویی در همه مراحل خرید
  • ارسال ساعت به همراه یک جعبه چوبی زیبا

 

ساعت دیواری چوبی طرح برگ ریز

سایز 30*30

قیمت 30000 تومان

 ساعت دیواری چوبی طرح فرگل

سایز 30*30

قیمت 45000 تومان

 

فیلم ساعت دیواری

فروشگاه خرید ساعت دیواری

فروشگاه ساعت دیواری عرضه کننده انواع ساعت دیواری جدید و مدرن است که شاید شما در هیچ کجای دیگر در بازار مشاهده نکرده اید.ساعت دیواری های فانتزی موجود در فروشگاه از لحاظ کیفیت عالی بوده و همانند نگینی در خانه شما می درخشد.

ساعت دیواری های موجود در سایت از تنوع بسیار بالایی برخور دار است و همه بر اساس سلیقه و مکان مورد نظر خود می توانند ساعت دیواری خود را انتخاب نمایند و با فروشگاه تماس بگیرند.

 

پس از قطعی شدن سفارش، ساعت دیواری شما در کارگاههای فروشگاه آماده شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد و این موضوع کار خرید را برای مشتریان محترم بسیار ساده و آسان کرده است.

 

پس از اینکه ساعت دیواری را از مامور پست دریافت نمودید هزینه آن را به مامور محترم پست پرداخت نموده و بر طبق راهنمایی ای فروشگاه آن را در خانه خود نصب نمایید.

 

شماره تلفن فروشگاه هموراه آماده پاسخ به سوالات شما عزیزان است.

031-34418533